ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir.

Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. TARAFLAR
a) www.kongreuzmani.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No:15/22 B Blok, 34742 Kozyatağı / Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Danışmanlık Hiz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ("KONGREUZMANI.COM")
b) www.kongreuzmani.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE")

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin konusu www.kongreuzmani.com internet sitesinden ve KONGREUZMANI.COM tarafından sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3. 1. ÜYE, www.kongreuzmani.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, KONGREUZMANI.COM'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda KONGREUZMANI.COM, bu ÜYE'nin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.

3. 2. ÜYE, KONGREUZMANI.COM tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, ÜYE'nin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından KONGREUZMANI.COM'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, KONGREUZMANI.COM'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3. 3. ÜYE www.kongreuzmani.com internet sitesini ve KONGREUZMANI.COM tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir.

KONGREUZMANI.COM, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE'yi bağlayacaktır.

3. 4. ÜYE, www.kongreuzmani.com internet sitesini ve portal hizmetlerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3. 5. www.kongreuzmani.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin KONGREUZMANI.COM'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. KONGREUZMANI.COM'un ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. 6. KONGREUZMANI.COM, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, www.kongreuzmani.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden KONGREUZMANI.COM'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3. 7. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE'ye aittir.

3. 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, KONGREUZMANI.COM'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, KONGREUZMANI.COM'un ÜYE'ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3. 9. KONGREUZMANI.COM'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE'nin üyeliğini silme, ÜYE'ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, KONGREUZMANI.COM'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3. 10. www.kongreuzmani.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette KONGREUZMANI.COM tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web siteside yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. KONGREUZMANI.COM hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

KONGREUZMANI.COM, web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3. 11. www.kongreuzmani.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun KONGREUZMANI.COM yöneticileri ve çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3. 12. www.kongreuzmani.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar KONGREUZMANI.COM mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3. 13. www.kongreuzmani.com internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette ÜYE tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3. 14. KONGREUZMANI.COM tarafından www.kongreuzmani.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3. 15. KONGREUZMANI.COM kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. KONGREUZMANI.COM, ÜYE'nin portal hizmetlerini alırken www.kongreuzmani.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

KONGREUZMANI.COM yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

3. 16. KONGREUZMANI.COM, ÜYE'nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya KONGREUZMANI.COM ya da www.kongreuzmani.com sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,
b) KONGREUZMANI.COM ve www.kongreuzmani.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde,
c) KONGREUZMANI.COM ve www.kongreuzmani.com'un kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
d) Kullanıcının, KONGREUZMANI.COM'dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.

3. 17. www.kongreuzmani.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE www.kongreuzmani.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. KONGREUZMANI.COM'da toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. KONGREUZMANI.COM, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

3. 18. KONGREUZMANI.COM, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.kongreuzmani.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3. 19. KONGREUZMANI.COM, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3. 20. Taraflar, KONGREUZMANI.COM'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3. 21. KONGREUZMANI.COM web sitesine ÜYE olduğunuzda tarafınıza gönderilecek duyuru ve benzer içerikli e-postaları almayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu ve benzer içerikli e-postaları almak istemiyorsanız Üye Panelinden bu seçeneği kaldırabilirsiniz.

3. 22. Üyelik iptal talebinizi [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz. İlgili talebiniz tarafımıza ulaştığında; sistemimizde kayıtlı olan tüm bilgileriniz kaldırılacaktır. Bu sözleşmenin kullanıcı tarafından onaylanması durumunda üyelik iptal işlemleri için farklı bir işlem/raporlama ve talep KONGREUZMANI.COM tarafından kabul edilmeyecektir.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme ÜYE'nin üyeliğini iptal etmesi veya KONGREUZMANI.COM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

KONGREUZMANI.COM, ÜYE'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE'nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İHTİLAFLERİN HALLİ
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK
ÜYE'nin, üyelik kaydı yapması ÜYE'nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE'nin www.kongreuzmani.com internet sitesine ÜYE olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.



Bu içerik 16 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir.

bir minduce projesidir
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.