ÜCRETLİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER
İşbu sözleşmede taraf olan www.kongreuzmani.com web sitesinin faaliyetlerini yürüten SATICI, Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No:15/22 B Blok, 34742 Kozyatağı / Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Danışmanlık Hiz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. bundan sonra KONGREUZMANI.COM olarak anılacaktır.

FİRMA BİLGİLERİ
Firma Ünvanı: Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Kozyatağı Mah. Gülbahar Sok. Ege Yıldız Sitesi B Blok No. 15/22 Kadıköy İstanbul
Vergi Dairesi: Erenköy
Vergi Numarası: 6200520728
Ticaret Sicil Numarası: 717641
Telefon: 0(216) 410 4414
Web Sitesi: www.minduce.com

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER
ALICI: KONGREUZMANI.COM Ücretli Abonelik Sözleşmesi'ne taraf olma suretiyle KONGREUZMANI.COM'a ücretli abone olma talebinde bulunan ALICI, KONGREUZMANI.COM web sitesi üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin KONGREUZMANI.COM tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI'nın SATICI'ya www.kongreuzmani.com web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, KONGREUZMANI.COM Ücretli Abonelik Sözleşmesi ve web sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin ("Hizmet") sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ("6502 Sayılı Kanun") ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ
3.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları aşağıda yer alan bilgilerde belirtilmektedir.
3.2. ALICI'nın satın alacağı abonelik paket ücretine sistem tarafından %20 KDV eklenmektedir. Ödeme sayfasında bu bilgiler ALICI'ya sunulmaktadır.
3.3. KONGREUZMANI.COM tarafından sunulan tüm hizmetler mesafeli sözleşmeler hükümlerine tabi olacaktır.
3.4. KONGREUZMANI.COM tarafından ALICI'ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. ALICI tarafından Web Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde altyapısı PAYTR ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. ("PAYTR") tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle banka kartı ya da kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.

4. GENEL ŞARTLAR
4.1. Hizmet, Web Sitesi'nde veya değişiklik durumunda KONGREUZMANI.COM tarafından belirlenecek olan web sitesinde ifa edilecektir.
4.2. Kişinin şirketin satışa sunduğu hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine üye olması zorunludur.
4.2.1. ALICI web sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır.
4.2.2. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteğinin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.
4.2.3. Hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.
4.3. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.
4.4. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı KONGREUZMANI.COM'un oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.5. ALICI'nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda KONGREUZMANI.COM'un herhangi bir hizmet sunmakla yükümlülüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. ALICI, web sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu hizmeti üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. KONGREUZMANI.COM, çoklu erişime müsaade edilen kurumsal satışlarda, KONGREUZMANI.COM'a kişisel bilgileri verilen kişilerin hizmeti kullanmasına izin verebilir.
4.7. KONGREUZMANI.COM haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI'ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.
4.8. ALICI işbu Sözleşme ve KONGREUZMANI.COM Ücretli Abonelik Sözleşmesi'nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
4.9. ALICI, web sitesi üzerinden satın almış olduğu hizmetin KONGREUZMANI.COM tarafından siteden kaldırılabileceğini ve KONGREUZMANI.COM'un web sitesini kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda KONGREUZMANI.COM'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere KONGREUZMANI.COM, satın alınan hizmete, hizmet süresince erişim hakkı sağlar.
4.10. KONGREUZMANI.COM, web sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.
4.11. ALICI, satın alınan hizmet bedelinin ödeme aracı ("PAYTR") ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.
4.12. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.
4.13. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura siparişi alan KONGREUZMANI.COM tarafından düzenlenir.
4.14. KONGREUZMANI.COM üzerinde yayınlanan/raporlanan etkinliklere ait kayıt, konaklama satış vb. işlemlerle KONGREUZMANI.COM'un bağlantısı bulunmamaktadır. Bu işlemlere ait yetki ve tüm sorumluluk organizasyon sekreteryası veya kuruma aittir. İlgili işlemler resmi etkinlik web sitesi üzerinden veya bağlı online sistemler üzerinden yapılmalıdır.

5. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
5.1. ALICI satın aldığı hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer multimedya materyallerinin tüm telif haklarının KONGREUZMANI.COM'a ait olduğunu kabul eder ve KONGREUZMANI.COM'dan izin almadan şifrelerini ve KONGREUZMANI.COM içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.
5.2. Üyelik paketi satın alma işlemi sonrasında aynı hesap giriş bilgisi ile farklı ip adreslerinden (Max. 5 ayrı ip adresi) giriş yaptığı tespit edilen hesaplar dondurulmaktadır. Bu aşamada hizmet tutarı iadesi yapılmayacaktır.

6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
6.1. KONGREUZMANI.COM, sözleşme konusu hizmeti Tüketici Mevzuatı’na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI'ya sunmakla mükelleftir.
6.2. KONGREUZMANI.COM, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu hizmeti ALICI'ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI'ya bildirmekle mükelleftir.

7. CAYMA HAKKI VE İADE
Ücretli abonelik planlarında iade durumu yoktur. 14 günlük iade süreci içerisinde hizmete ait olan içeriklerin kopyalanabilir olması nedeniyle ALICI, iade hakkını kullanamayacağını kabul etmiştir.

8. MÜCBİR SEBEP
KONGREUZMANI.COM'un çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve KONGREUZMANI.COM'un kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişine müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile ALICI'ya durumu bildirecektir.

9. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK
11.1. İşbu Sözleşme'nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.
11.2. ALICI, KONGREUZMANI.COM'un isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun'a uygun şekilde KONGREUZMANI.COM tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.3. www.kongreuzmani.com web sitesinde yer alan "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası", "Kullanım Koşulları & Gizlilik", "Üyelik Sözleşmesi" ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçalarıdır.

12. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ
Bu koşulları onayladığınızda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen usullere uygun olarak ALICI'ya ön bilgilendirmede bulunduğumuzu kabul etmiş olursunuz.

13. GEÇERLİLİK
13.1 Ücretli Abonelik Sözleşmesi 13 maddeden oluşur. ALICI'nın "Click Wrap" yöntemiyle elektronik ortamda onaylaması ve ödemenin başarılı şekilde gerçekleştirilmesiyle geçerli olur.
13.2 Ücretli Abonelik Sözleşmesi'ni okuması için ALICI'ya yeterli süre tanınmıştır. ALICI onayı ile birlikte tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.Bu içerik 16 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir.

bir minduce projesidir
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.